donderdag 31 december 2009

verslag bezoeken aan de Argentijnse scholen van ons project 'Saludos'

Donderdag 18 december: bezoek aan basisschool in La Plata
Hoewel er geen lessen, noch examens meer waren, kwamen een 10-tal leerkrachten en 10 leerlingen naar de school om mij rond te leiden en de nieuwe computerklas te tonen.
Dit jaar stuurden we 4 computers naar de school. De overheid deed nadien ook een duid in het zakje en schonk hen 3 extra computers én internet. Op die manier heeft de school nu een volwaardig leslokaal voor informaticalessen en het uitwisselingsproject.
Tijdens mijn bezoek organiseerden we een korte Skype-sessie tussen de leerlingen van de basisschool van Harelbeke en La Plata. Eerder dit jaar leerde een Vlaamse vrijwilliger (Bart) hen al Skypen. In augustus en september komt er een nieuwe vrijwilliger naar de school om workshop te geven.
Op het einde van het bezoek was er nog een middagmaal voor iedereen met een toost op het project.

Vrijdagnamiddag 19 december: ontmoeting met een leerkracht van basisschool 14 van Vicente Lopez
De basisschool uit Vicent Lopez startte 3 jaar geleden als eerste met uitwisselingsproject.
Sinds dit jaar hebben we geen Vlaamse partnerschool meer. De school is steeds blijven werken rond thema's over Vlaanderen/België/Europa. In het bijzonder via gezelschapsspellen. Dankzij de verkoop van een schilderij van Maria Eugenia Gonzalez konden we in België 200 euro inzamelen. Hiermee werd, samen met de leerkracht plastische opvoeding, educatief materiaal aangekocht in een winkel nabij de school (zie foto). De leerkracht van de basisschool dankte iedereen nogmaals voor de welgekomen ondersteuning. Ze zei me dat de directeur ook een dankbrief zal zenden naar de directeur die het schilderij kocht.
Op termijn zou de school een spel-o-teek willen uitbouwen die ter plekke naschoolse spelanimatie kan bieden aan voornamelijk kinderen uit de 'villas' van Vicente Lopez. Het gebruik van spelen in de school heeft al aangetoond dat de leerlingen rustiger worden en meer respect krijgen voor educatief materiaal.

Vrijdagavond 19 december: bezoek aan de avondschool van Olivos (CEVEAO)
CEVEAO is een avondschool voor volwassenen die een opleiding in kunsten, elektriciteit, interieurarchitectuur of media willen volgen. De school heeft reeds 2 jaar een uitwisselingsproject met de avondschool in Mol. De Argentijnse school kreeg al heel wat bezoekers over de vloer: een paar cursisten van Mol, een vrijwilliger die workshops gaf en ook Vlamingen die in Buenos Aires wonen. Elk jaar organiseren ze op het einde van het schooljaar een tentoonstelling met werken van alle studierichtingen. Dit is een uitstekende gelegenheid om een bezoek te brengen. De directeur staat volledig achter het project en was vol lof over de voorbije bezoeken. De recente Skype-conferentie tussen beide scholen heeft de band nog versterkt, aldus de directeur. Na de rondleiding werden alle leerkrachten samengeroepen om met een kleine feestmaaltijd te toosten op het voorbije schooljaar en de toekomst. Dit was een ideaal moment om de geschenken van de leerkracht Spaans van CVO Mol te overhandigen (zie foto).
In 2010 krijgt de avondschool een nieuw gebouw en misschien ook meer informaticafaciliteiten. Een uitnodiging volgt beslist.
Twee Argentijnse leerkrachten toonden ook interesse om in 2O10 een bezoek te brengen aan de avondschool in Mol.

Maandag 21 december: bezoek aan de kunstenschool in San Isidro
Deze secundaire school is eveneens al 2 jaar betrokken bij het project en gaf zelfs al een prachtige dansdemonstratie voor genodigden van de vorige Belgische ambassadeur.
De 350 leerlingen kunnen kiezen tussen opleiding Plastische kunsten, een muziekopleiding of een dansopleiding (met o.a. Tango). Ook hier werd ik door een 15-tal leerkrachten warm onthaald. Er werd ons een kalender overhandigd die gemaakt werd door de leerlingen Grafische vorming. Een profesioneel, artistiek hoogstandje.
Tijdens de rondleiding gingen we naar de nieuwe - goed beveiligde - computerzaal.
De 5 geschonken computers zijn reeds geïnstalleerd en recent hebben ze allen internetverbinding. De internetverbinding en de printer werden met werkingsmiddelen van de school bekostigd.
In maart/april komt een Vlaamse vrijwilliger workshops volgen en geven. Ter voorbereiding van haar bezoek maakten de leerkrachten en leerlingen voor haar een introductiefilm van 3O min. Geïnteresseerden kunnen een kopie ontvangen.

Dinsdagnamiddag 22 december: ontmoeting met de gewezen directrice van de handelsschool uit Caballito
Het was een hartelijk weerzien van de Maria Eugenia Harwyck, tot april directeur van de handelsschool uit Caballito. Ook na haar pensionering bleef ze zich inspannen voor het project. Ze nam deel aan de videoconferentie in juni, zorgde dat de geschonken computers goed terecht kwamen en gaf onderdak en begeleiding aan een Vlaamse vrijwilliger die in september 2009 workshops Informatica gaf. Eugenia engageerde zich verder mee te werken wanneer er nieuwe vrijwilligers naar haar ex-school komen.

En tot slot...
Alle scholen die in juni 2009 deelnamen aan de videoconferentie i.v.m. "De Universele Rechten van de mens" ontvingen een integrale kopie van de opname. Wie geïnteresseerd is in een kopie stuurt een mailtje naar info@arg-gent.be (of Ilse Scheirlinckx, departement Onderwijs).Ook indien je dit project wil steunen - hetzij via educatief materiaal of op andere wijze - kan je Geert contacteren of Vlamingen in Argentinië (t.a.v. Reinhilde Remaut).

Geen opmerkingen: