zaterdag 13 juni 2009

Videoconferentie tussen Argentijnse en Vlaamse scholen


Op vrijdag 12 juni 2009 namen 200 leerlingen en cursisten deel aan de eerste videoconferentie tussen Vlaanderen en Argentinië. De deelnemers communiceerden vanuit 3 verschillende locaties. In Brussel namen de leerlingen van Basisschool Ter Gavers (Harelbeke), de cursisten (cursus Spaans) van het CVO van Mol en de leerlingen van de Europese school het woord. De centrale thema’s waren “20 jaar Verdrag van de Rechten van het Kind” en “Gezondheid”.
Op vrijdag 12 juni 2009 konden de leerlingen van basisschool Ter Gavers (Harelbeke) en de cursisten van CVO Mol voor de eerste keer live, via geluid en beelden, communiceren met hun Argentijnse partnerscholen. De videoconferentie was een initiatief van de afdeling Internationale projecten van het departement Onderwijs, de vzw ARG-Gent en professor Patricia Morales van de KULeuven.
Enkele jaren geleden ontstond de eerste uitwisseling tussen een Argentijnse en Vlaamse school. Op dit ogenblik twinnen 9 Argentijnse en Vlaamse scholen met elkaar. Het project kreeg de naam ‘Saludos’ (groeten). Tot op heden bleef de uitwisseling van gegevens beperkt tot de weblog, e-mails, post of het bezoek van een vrijwilliger. Met de videoconferentie zetten de initiatiefnemers een stap verder. De technologische ontwikkeling laat ons nu toe om rechtstreeks in contact te treden met personen uit bijvoorbeeld Cordoba en Buenos Aires. Je kan een PowerPoint presentatie tonen terwijl ook het beeld van de persoon die het toelicht geprojecteerd wordt. Daarenboven kan je tegelijkertijd de reacties zien van de deelnemers die zich op andere locaties bevinden. Naargelang de actie worden de camera’s gericht op een individu, een aantal leerlingen of de volledige zaal. Dat maakte het mogelijk om een Argentijnse Tango en een theaterstuk over huisvestiging/immigratie te tonen of een draadloze microfoon aan de leerlingen te geven voor het stellen van vragen. De scholen toonden via hun voorbereid materiaal waarom de items van het Verdrag van de Rechten van het Kind zo belangrijk zijn. Het verdrag bestaat dit jaar 20 jaar. Een ander centraal thema was 'gezondheid'. De conferentie werd afgesloten met een dankwoord aan de scholen en een blik op de verdere ontwikkeling van uitwisselingsprojecten en de ondersteuning ervan. Meer info over de conferentie kan je bij Vzw ARG-Gent opvragen.

Geen opmerkingen: